Med humor som våben

- oprindeligt trykt i: Tidsskrift for Sprogforskning, årgang 9, 2009 (artikel nr. 2).

 

Med humor som våben - sproglig humor som bindeled mellem kognition og emotion

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS