Clarence Luther Herrick (1858-1904)

[nedenstående er en forældet version - nyeste version her]

[første version - november 2011]:

C L Herrick

 

Clarence Luther Herrick var på mange måder hovedansvarlig - måske sågar eneansvarlig? - for at bringe den sammenlignende neuroanatomi (eller "sammenlignende neurologi", eng. comparative neurology, som han selv foretrak at kalde det) over Atlanten. Blandt hans hovedbedrifter var grundlæggelsen af tidsskriftet "The Journal of Comparative Neurology", som altid har været (og stadig er) det vigtigste videnskabelige tiddskrift for den sammenlignende neuroanatomi.

Blandt C.L. Herricks vigtigste kendetegn var hans grundlæggende overbevisning om, at form og funktion er uadskillige, når det gælder forståelsen af hjernen. Bl.a. i kraft af denne overbevisning - såvel som i kraft af hans rolle som inspiration for utallige amerikanske hjerneforskere af hans (og næste) generation - må han betragtes som den egentlige grundlægger af den betydningsfulde "amerikanske skole" indenfor sammenlignende neurologi.

C.L. Herricks liv var imidlertid præget af svær sygdom. Selvom hans passion for den sammenlignende neurologi aldrig blegnede under de svære forhold, blev en stor del af hans vision for den sammenlignende neurologi i praksis udført af hans lillebror, Charles Judson Herrick, som med tiden selv blev en gigant indenfor hjerneforskningen.

De to Herrick-brødre står for eftertiden som et utvetydigt bevis på, at alle store bedrifter kræver to væsentlige ingredienser: en næsten ubegrænset passion for det emne, man arbejder med (legemliggjort i storebroren Clarence Luther) og en lige så ubegrænset arbejdsdisciplin, som muliggør fordybelsen i langstrakte projekter, som strækker sig over flere årtier (legemliggjort i lillebroren Charles Judson).

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS