Clarence Luther Herrick (1858-1904)

 

C L Herrick

Clarence Luther Herricks liv og levned hører - på godt og ondt - utvivlsomt til blandt de absolut mest bemærkelsesværdige indenfor hjerneforskningen - ja, hele videnskabshistorien. Hans skæbne er således blevet beskrevet som "blandt de sørgeligste og mest tragiske fortællinger i videnskabshistorien" [1].

Hans svære sygdom, som i mere end et årti satte uomgængelige begrænsninger for hans videnskabelige virke, hans alt for tidlige død, såvel som hans mildt sagt stedmoderlige behandling fra universitetsledelsen på det nystartede University of Chicago [2], tegner rigtigt nok et dystert billede af et liv som kunne have budt på uendelige meget mere, hvis omstændighederne havde været anderledes.

Ikke desto mindre er Herricks betydning for ikke blot hjerneforskningen, men også andre discipliner som den sammenlignede psykologi og adfærdsforskning, uomgængelig. Herrick bærer om nogen ansvaret for etableringen af den sammenlignende hjerneforskning - eller som han selv døbte den: den sammenlignende neurologi (eng. "comparative neurology") - i USA og lagde enhændigt grunden til det tidsskrift, Journal of Comparative Neurology, som mere end noget andet har publiceret de afgørende resultater og båret forskningen i den sammenlignende neuroanatomi frem de sidste mere end 100 år.

Først og fremmest gjorde Herrick imidlertid et uudsletteligt indtryk på sine elever og samarbejdspartnere, som kom til at præge grundlaget for den amerikanske tradition indenfor hjerneforskning. Heriblandt ikke mindst sin lillebror, Charles Judson Herrick, en regulær arbejdshest, som gennem sit utrættelige virke virkeliggjorde mange af de visioner, som storebroren havde udstukket. Dette endda i en sådan grad, at de to brødre i dag ofte forveksles - og for mange er svære at skelne fra hinanden.

Selvom Herrick gødede jorden for nogle af de vigtigste fremskridt i den moderne hjerneforsknings tidlige udvikling, er hans egne bidrag til neuroanatomien paradoksalt nok forholdsvis begrænset. Til gengæld er hans teori om bevidsthed, den dynamiske ligevægtsteori ("theory of dynamic equilibrium"), som bygger på et helt grundlæggende filosofisk system, den dynamiske realisme, ikke blot et af videnskabshistoriens mest ambitiøse forsøg på at forene filosofi og religion med det (daværende) aktuelle videnskabelige verdensbillede - men også en af de få vellykkede (om end ufuldendte) beskrivelser af forholdet mellem hjerne, bevidsthed og verden.

Mest af alt var Clarence Luther Herrick besat af en ubændig trang til at udforske og beskrive verden og dens beskaffenhed og tage livtag med livets allerstørste og vigtigste spørgsmål. For enhver som interesserer sig bare den mindste smule for sammenlignende neuroanatomi, adfærdsforskning eller forholdet mellem bevidsthed, virkelighed og verden er Clarence Luther Herrick således et lysende fyrtårn - og fortjener måske mere end nogen en placering på vores hædersvæg.

 

noter og referencer:

[1] "Among the saddest and most tragic stories in the history of science …" [Cadwallader1984:22].

Thomas C. Cadwallader (1984) Neglected Aspects of American Comparative and Animal Psychology. - i: Gary Greenberg & Ethel Tobach (red.) Behavioral evolution and integrative levels. Routledge, London, s. 15-48.

[2] Thomas C. Cadwallader (1987) . Early Zoological Input to Comparative and Animal Psychology et the University of Chicago. - i: Ethel Tobach (red.) Historical perspectives and the international status of comparative psychology. Routledge, London, s. 37-59.

 

[anden version 18-12-2012]

[første version november 2011]

[ permant link (til denne underside): www.hjernedannelse.dk/1439.aspx ]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS