Charles Judson Herrick (1868-1960)

 

Charles Judson Herrick

 

Charles Judson Herrick (af venner blot kaldet "Cee Jay") er en af de vigtigste personer i udviklingen ikke blot af den sammenlignende neuroanatomi, men af hjerneforskningen i det hele taget. Som toneangivende for hele den amerikanske tradition indenfor neuroanatomien er hans opdagelser blevet en integreret del af hele vores måde at forstå hjernen på i dag.

Som person var han imidlertid nærmere ydmygheden selv. Overordnet set mente han således, at han blot i praksis udfoldede det program for en sammenlignende neurologi, som hans storebror, Clarence Luther, havde forelagt inden sin alt for tidlige død.

Han påstod således selv, ikke at have gjort nogle epokegørende opdagelser. Ser man på hans værk, er det imidlertid ikke fyldt med meget andet: hans beskrivelser af fiskenes smagssans, hans opdeling af hjernestammen i funktionelle zoner og hans beskrivelse af mellemhjernens opbygning udgør stadig i dag grundpillen i vores opfattelse af hjernens form og funktion.

Hans største bedrift er dog utvivlsomt den minutiøse beskrivelse af hjernen hos tigersalamanderen, baseret på intense studier (under mikroskop) af mere end 500 eksemplarer. Et arbejde, som tog mere end 30 år at fuldføre. Hans endelige beskrivelse betragtes imidlertid stadig i dag som den måske mest udførlige beskrivels af noget hvirveldyrs hjerne, som nogensinde er foretaget - og har i sig selv bidraget med flere vigtige brikker i det store puslespil, som udgør forståelsen af hvirveldyrhjernens form og funktion.

 

permant link (til denne underside): www.hjernedannelse.dk/1440.aspx ]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS