gerontokrati

 

En styreform, hvor det er de gamle som bestemmer. Kaldes derfor også "gammelmandsvælde".

I en vis forstand lever vi altid i en form for "gammelmandsvælde" - på den måde at forstå, at vi har arvet alle samfundets normer, regler, love, traditioner - og problemer - fra de tidligere generationer. Dog naturligvis ikke kun fra de gamle mænd, men også fra de gamle kvinder.

Forskellen på denne tilstand og et egentligt gerontokrati er imidlertid, at i et egentlig gerontokrati nøjes de gamle ikke med at lægge rammerne for samfundets udvikling. De insisterer samtidig på stadig at sidde på de bestemmende poster i samfundet og bestemme hvordan tingene skal fungere - ligesom de vedbliver at "skumme fløden" og selv høster alle de økonomiske fordele - mens de yngre generationers eneste håb er at blive gamle nok, til at de kan overtage magten - hvis gerontokratiet altså lever så længe.

 

Gerontokratiets fordel er således, at det sørger for en vis stabilitet i samfundet og dets udvikling.

Dets ulempe er imidlertid at den samtidig fratager de unge den magt, indflydelse og økonomi, som kan sikre at samfundet udvikler sig i takt med tiden - og ikke blot bliver forstokket og ufleksibelt.

Hvilken af de to der vejer tungest afhænger (desværre) typisk af alderen på den man spørger.

 

se også: mediokrati, meritokratineokrati.

 

[første version 1-4-2012]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS