meritokrati

 

Betegnelse for en styreform hvor magten ideelt set uddelegeres efter fortjeneste ("merit") - i praksis dog oftest efter evner og færdigheder.

Det centrale problem i enhver form for meritokrati er imidlertid hvem der skal afgøre hvilke evner og færdigheder, man skal uddelegere magten på baggrund af - samt hvordan man skal bedømme dem?

 

Eksempler på funktionelle meritokratier er fåtallige.

Pålidelige kilder vil vide, at samtlige reelle meritokratier således udelukkende er baseret på en uddelegering af magten til dem som evner metodisk at snyde, manipulere og undertrykke andre mennesker. En form for meritokrati, som imidlertid kun sjældent fremhæves som noget gode.

 

Den person som i sin tid dannede ordet "meritokrati" (eng. meritocracy [1]) var i øvrigt øjensynligt ikke selv i besiddelese af synderligt rosværdige sprogevner eller -færdigheder. Ordet er således en uskøn hybriddannelse af det latinske ord for "fortjeneste" og det græske for "styre" (den korrekte græske form ville være "axiokrati").

 

se også: mediokrati.

 

reference:

[1] Michael Young (1958) The rise of the meritocracy, 1870-2033: An essay on education and inequality. Thames & Hudson, London.

 

[første version 28-3-2012]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS