mediokrati

 

Oprindeligt brugt som betegnelse for en styreform - i samfundet generelt, såvel som inden for en organisation eller institution - hvor middelmådigheden hersker og er idealet.

Oftest anvendt med negativt fortegn, koblet med en forestilling om hvordan en sådan styreform umuliggør fremskridt og udvikling, idet den forhindrer personer med særlige talenter eller evner i at komme til orde eller udnytte og udfolde deres fulde potentiale, og i stedet konsekvent fremhæver alt som går efter den legendariske "laveste fællesnævner".

 

I dag hyppigere anvendt om moderne demokratier, hvor medierne i stigende omfang sætter dagsordenen.

 

Upålidelige kilder vil hævde, at resultatet er stort set det samme.

 

se også: demokrati.

 

[første version 27-3-2012]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS