hvad er en hjerne?

 

HJERNEN er en del af nervesystemet. Hos mennesket er det klart den mest dominerende del, at både størrelse og funktion. Men sådan er det langt fra hos alle dyr. Hos mange dyrearter er det tværtimod andre dele af nervesystemet som er dominerende, i hvert fald af størrelse.

Det første og vigtigste spørgsmål er derfor, hvordan hjernen egentlig adskiller sig fra resten af nervesystemet.

 

Før man taler om en egentlig hjerne, er der typisk to kriterier, som skal være opfyldt:

1) der skal være tale om en sammenklumpning af nerveceller i dyrets forreste ende, og

2) denne samling af nerveceller skal være ansvarlig for den overordnede koordinering af dyrets adfærd.

Disse kriterier er naturligvis baseret på studier af, hvordan hjerner rent faktisk optræder i naturen. Man kunne således sagtens forestille sig at det forholdt sig anderledes. Det er blot ikke tilfældet.

Selvom der kun er tale om den mest basale definition af hjernen, kan man ikke desto mindre allerede ud fra disse to kriterier, drage en række konklusioner om hjernen hos nulevende dyr.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS