at tænke med røven

 

Allerede ud fra den mest basale definition af hjernen, kan man drage nogle simple konklusioner:

1) hjernen er en sammenklumpning af nerveceller i dyrets forreste ende.

Dyrets forende er normalt samtidig det sted, hvor føden indtages og hvor munden er placeret. Selvom der for så vidt ikke er noget i vejen for, at man kunne forestille sig et dyr med hjernen placeret i den anden ende (som dermed, nærmest bogstaveligt, "tænkte med røven"), er hjernen hos alle nulevende dyr, uden undtagelse, placeret i dyrets forende, i nærheden af munden, hvor føden oftest indtages.

2) hjernen er ansvarlig for den overordnede koordinering af dyrets adfærd.

Dette er naturligvis kun noget vi kan observere hos nulevende dyr. Men man kan dog slutte sig til, at det sandsynligvis har forholdt sig lige sådan for uddøde dyrearter (i det omfang deres hjerner er opbygget på samme måde som hjerner hos nulevende dyrearter). Forudsætningen for, at vi kan tale om en egentlig hjerne er således, at den modtager (størsteparten af) signalerne fra sanseapparatet, og er i stand til at kontrollere eller regulere dyrets adfærd og bevægelser.

Det dermed langt fra noget tilfælde, at de fleste af sanseorganerne hos langt de fleste dyr med hjerner, befinder sig i hovedregionen.

* * *

Til sammen betyder de to kriterier, at selvom man lejlighedsvis hører tale om, at vi også skulle have en "hjerne i maven", så må det strengt taget betragtes som noget sludder. Vi har rigtigt nok en stor samling nerveceller også i mavetarmkanalen (kaldet det enteriske nervesystem, eng.enteric nervous system), men da dette ikke kan siges at øve nogen afgørende indflydelse på vores overordnede adfærd, bl.a. i kraft af dets manglende forbindelser til både sanseapparat og muskulatur, kan der ikke være tale om en hjerne i nogen gængs forstand.

Havde det været tilfældet, burde man i øvrigt, frem for "mavehjernen", snarere have døbt den "tarmhjernen".

 

referencer:

Michael Gershon (1998) The Second Brain. The Scientific Basis of Gut Instinctand a groundbreaking new understanding of nervous disorders of the stomach and intestine. Harper Collins, New York.

Max Berner Hansen (2003) Oversigtsartikel. Det enteriske nervesystem. Ugeskrift for Læger, 20. oktober 2003, 165/43: 4097-4101.

  
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS