RELIGION og VIDENSKAB (tema)

skrevet og redigeret af Thomas Thaulov Raab

 

Religion og videnskab fremstilles gerne som hinandens modsætninger (hvad de naturligvis også på mange punkter er). Hvad man blot alt for ofte glemmer, er ikke blot, at det ikke altid har været sådan, men også at det ikke nødvendigvis altid er tilfældet.

Hvor der ofte gerne gøres meget ud af ensidigt at fremhæve de forskelle, som findes mellem religion og videnskab (deres verdensbillede, deres idégrundlag, etc.), kan det således være ganske lærerigt også at se på, hvilke ligheder der findes mellem disse to væsensforskellige tilgange til forståelsen af vores verden.

Ikke blot for at sætte spørgsmålstegn ved den ofte bevidstløse fokusering på modsætningerne mellem religion og videnskab, men også for dermed måske at kunne forstå forskellen mellem de to en hel del bedre.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS