vandene skilles

 

Selvom der, når man kigger nærmere efter, findes nogle (måske overraskende?) ligheder mellem videnskab og religion (nemlig at de begge beror på troen på en sandhed, som er uafhængig af os, og troen på at denne sandhed må være i overensstemmelse med sig selv), er der naturligvis også store forskelle.

Den mest afgørende forskel er imidlertid ikke den grundlæggende tro på sandhed, men derimod i virkeligheden hvilken sandhed religion og videnskab forsøger at afdække.

Den generelle holdning synes at være, at det er den samme. Men måske er det i virkeligheden to forskellige?

* * *

Videnskabens store glansnummer er, at den er uovertruffen til at beskrive den verden, vi lever i. Når videnskaben er langt bedre til dette end religion, skyldes det at de forestillinger, som videnskaben beror på, ideelt set altid tjekkes med denne verden, for at have gyldighed.

I praksis er der mange grunde til, at dette ofte tager længere tid, end man måske skulle mene var nødvendigt. Det er derfor videnskaben udvikler sig hele tiden. Men i princippet er videnskaben alle andre former for viden om verden overlegen, fordi den tager oplevelsen af verden som det endelige sandhedsvidne, og i sidste ende er parat til at feje alle forestillinger af bordet, hvis de ikke passer sammen med denne virkelighed.

Det er derfor på ingen måde mærkeligt, at det videnskabelige verdensbillede har erstattet det religiøse, når det gælder indretningen af den fysiske verden.

* * *

Det er derfor også blevet en udbredt holdning, at videnskaben har erstattet religionen. Når det gælder det billede af verden, vi har, er dette muligvis korrekt. Videnskaben er utvivlsomt bedre til at beskrive verdens indretning, end den religiøse overlevering (som ikke i samme grad lader sig vejlede af verdens indretning og empiriske studier af denne).

Spørgsmålet er blot, om dette betyder videnskaben er religionen generelt overlegen?

* * *

Religionens påstand om en sandhed, beror således ikke (eller i hvert fald ikke udelukkende) på, hvordan verden fysisk set er indrettet. Den sandhed, som religionen søger, er derimod, hvordan vi bør opføre os.

Hvor videnskabens påstand er, at der er en fysisk virkelighed, som vi kan beskrive, hvordan er (og som videnskaben er den bedste metode til at beskrive), er religionens påstand således, at der findes en rigtig måde at opføre sig på (og implicit, at religionen er den bedste måde at beskrive denne på).

Der er tale om to forskellige ting, som ikke umiddelbart kan sammenlignes.

Mens religionen er videnskaben underlegen, når det gælder beskrivelsen af, hvordan verden ser ud og opfører sig, er det således langt fra lige så sikkert, at det samme gælder, når det handler om, hvad man bør gøre.

Dette er religionens påstand, at den ved dette bedre end videnskaben.

* * *

At religionen har noget fornuftigt at sige om, hvordan vi bør opføre os, er i bund og grund en påstand. Om det er korrekt eller ej, er ikke noget man kan svare kategorisk på, hverken bekræftende eller benægtende. Som minimum afhænger det jo f.eks. at hvilken religion og hvilken religiøs praksis, man taler om.

En ting er dog sikkert: religionen er for så vidt videnskaben overlegen i den forstand, at denne er komplet uegnet til at beskrive hvordan tingene bør være, men udelukkende kan beskrive, hvordan de er.

Årsagen til dette er i virkeligheden meget simpel: I det omfang videnskaben begynder at bevæge sig ind i spørgsmålet om, ikke hvordan tingene er, men hvordan de bør være, mister den muligheden for at lade den empiriske virkelighed være den endelige dommer for, hvad der korrekt eller forkert. Så snart videnskaben fraviger dette princip, mister den dermed den overlegenhed, som den har i forhold til enhver anden måde at beskrive vores verden på.

* * *

En videnskab, som påstår at kunne angive hvordan tingene bør være, undergraver dermed sin autoritet med henblik på at beskrive, hvordan tingene er. Den er kort sagt ikke længere videnskab.

Omvendt er en religion, som ikke længere tør vove pelsen og påstå, at der findes en rigtig og forkert måde at opføre sig på, ikke længere en rigtig religion.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS