Ludwig Edinger (1855-1918)

foto

Ludwig Edinger betragtes i dag som den egentlige grundlægger af den sammenlignende neuroanatomi. På egen hånd - og i vidt omfang udelukkende finansieret af egne økonomiske midler - indledte han studiet af hvirveldyrhjernen i dens mange forskellige afskygninger hos de mange forskellige dyrearter, og kom dermed mere end nogen anden til at lægge grunden for studiet af hjernens udvikling og opbygning.

Edinger var dog langt fra kun en pionér når det gjaldt studiet af dyrehjerner. Han var tillige den første privatpraktiserende specialist i neurologi i Tyskland og senere udnævnt til den første tyske professor i neurologi. Hans betydning for neurologien og dens udvikling i Europa er monumental og strækker sig over mange forskellige områder. Den afspejler sig bl.a. i flere strukturer i hjernen, som stadig i dag bærer hans navn, som f.eks. Edinger-Westphal-kernen i hjernestammen.

I kraft af de mange vigtige bidrag til hjerneforskningen overses imidlertid ofte en af hans egne kæpheste, som var en gentagen insisteren på at forene forskellige videnskabelige metoder og traditioner i bestræbelsen på at forstå hjernen og dens funktion. Dette kommer ikke mindst til udtryk i hans skarpe overbevisning om enheden af form og funktion, når det gælder forståelsen af hjernen.

 

permant link (til denne underside): www.hjernedannelse.dk/1417.aspx ]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS