studier fra køkkenbordet

Edingers fordrivelse fra universitetet i Giesen var på sin vis held i uheld. Hans private praksis i Frankfurt gav ham nemlig netop den tid til at udføre det videnskabelige arbejde, som han mest af alt brændte for. Udstyret med sit mikroskop (og sin mikrotom), som han havde sat op i køkkenet, udførte han undersøgelser af de mange forskellige dyrehjerner, som han efter sigende opbevarede i morens gamle syltetøjsglas på sit køkkenbord.

Ved dette køkkenbord udførte Edinger bl.a. undersøgelser af tynde skiver fra hjernen på dødfødte menneskelige fostre. Disse undersøgelser, som foregik i det skjulte, skulle senere føre til den anatomiske grundforskning, som skulle blive banebrydende for hele den europæiske tradition indenfor neurologien.

Han fremsatte sine resultater i 1884 i to forelæsninger over menneskehjernens opbygning for lægeforeningen, som kort efter udkom i bogform. Bogen fik ham snart anerkendt i internationale kredse som ekspert i den menneskelige hjernes anatomi og fosterudvikling, og udkom i adskillige oplag og reviderede udgaver.

 

==> videre til "Edingers institut"

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS