pærerevyen

skrevet og redigeret af Thomas Thaulov Raab

( om pærerevyen )

 

doegnflue

illustration: copyright (c) 2012 Preben Heiselberg - handihumor.dk.

 

Det som frem for noget andet er videnskabens styrke er dens erkendelse af nødvendigheden af - konstant og hele tiden - at turde at stille spørgsmålstegn ved alle vores vante forestillinger.

Videnskabsfolk er imidlertid mennesker som alle andre. Og som mennesker er vi sjældent selv de bedste til at finde svaghederne i vores egne argumenter eller stille spørgsmålstegn ved vores egne overbevisninger.

For enhver som beskæftiger sig med videnskab er det derfor ikke blot en ret, men snart sagt en pligt, at påpege svagheder og uklarheder i andres videndskabelige forestillinger, i det omfang disse ikke svarer til de erfaringer, man selv har gjort.

Pærerevyen er hjernedannelses bidrag til denne ambition.

 

( læs også den ledsagende blog - pærerevyen )

 

Da videnskabens verden imidlertid er nærmest uendelig stor vil vi dog søge at begrænse os til de områder, som umiddelbart ligger missionen bag hjernedannelse nærmest. Vi vil derfor i nedenstående artikler først og fremmest beskæftige sig med de videnskabsgrene, som forsøger at kaste lys over menneskehjernens evolution og funktion - og dermed også de evolutionære rødder bag menneskets adfærd.

.

Adfærdsøkologi:

hundestejlen - et underkendt geni?

den økologiske fejlslutning

den forbistrede indlæringskurve

tidligere artikler (2011):

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS