om pærerevyen

- skrevet og redigeret af Thomas Thaulov Raab

 

"pærerevyen" er en fordanskning af det engelske "peer review".

Et peer-review er betegnelsen for en del af den proces som foregår, når man vil udgive en videnskabelig artikel. Før en videnskabelig artikel finder vej til trykken skal den således gennem en udvælgelsesproces, som indebærer flere led - hvoraf de to vigtigste er:

1) at den redaktør fra tidsskriftet som har fået artiklen i hånden synes at den overhovedet er relevant for tidsskriftet at bringe, og

2) at en lille håndfuld eksperter inden for det emneområde som artiklen omhandler læser artiklen igennem og bedømmer om artiklen lever op til den fornødne videnskabelig standard.

Sidstnævnte er det såkaldte "peer-review".

 

Den danske oversættelse af "peer-review" er således det noget klodsede: "fagfællebedømmelse". Og i manges øjne er denne bedømmelse den vigtigste garanti for at videnskabelige artikler kan betragtes som vederhæftige indlæg i den videnskabelige debat og litteratur.

 

Selve ordet "peer" betegner på engelske en gruppe af personer, som deler nogle grundlæggende karakteristika: det kan være uddannelse, social status, etnicitet eller lignende. Det betegner altså en sluttet enhed - og typisk vil man kende det fra begrebet "peer pressure", som betyder "gruppepres".

Et af problemerne ved peer-reviews er således netop at de typisk foretages af personer som er opfostret inden for den samme videnskabelige tradition og retning som forfatteren til den videnskabelige artikel, som skal bedømmes. Mens peer-reviewet generelt er velegnet til at opdage f.eks. metodiske fejl eller manglende referencer til kerneartiklerne inden for et bestemt emnefelt, så har det den svaghed, at de mere grundlæggende teoretiske antagelser, som lægger til grund for en bestemt videnskabstradition, sjældent betvivles.

Dette er en af de ting, som vi vil holde særligt fokus på her på pærerevyen: Ikke bare at holde øje med om videnskabelige resultater er opnået på en metodisk forsvarlig måde - men derimod om de grundlæggende antagelser som ligger bag ved de metoder der anvendes, rent faktisk også holder vand.

En sådan kritik kan være prekær og kræver derfor både takt og pli. For at sikre den mest hensigtsmæssige tilgang til opgaven har vi derfor vedlagt nogle retningslinjer for videnskabelig diskussion - som vi selv har gjort vores ypperste for at leve op til.

 

Velkommen til!

 

[udgivet 17-3-2012]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS