andre sociale egenskaber

 

Spejlneuroner er først og fremmest blevet påvist og undersøgt hos aber. Andre forskningsresultater har imidlertid vist, at det ikke nødvendigvis er hos aberne at vi finder dyrerigets mest avancerede evner til at sætte sig ind i andre individers tanker og hensigter. I lang tid koncentrerede forskningen omkring imitation og aflæsning af andre individers intentioner sig omkring aber i den tro, at disse måtte have de bedste evner, da de ligner os mennesker mest. Imidlertid har nyere forsøg, hvor man har afprøvet de selvsamme metoder, som man har anvendt i tidligere forsøg med aber (som f.eks. chimpanser), faktisk påvist at hunde på mange områder er aberne overlegne både til at aflæse hinandens og menneskers signaler og afkode deres hensigter.

Hunde er således i stand til at aflæse en lang række informationer ud af voreskropssprog, som aberne ofte overser. Hunde er f.eks. i stand til at aflæse vores blikretning meget præcist og danne sig en forestilling om hvilken genstand vi har rettet vores opmærksomhed mod, selv når denne genstand er omgivet af forstyrrende elementer. Denne evne er oven i købet væsentligt mere udtalt hos tamhunde end hos ulve (som er hundens stamfader), hvilket betyder at den ikke blot kan skyldes en nedarvet evne som hunden har arvet fra ulven, men må være resultatet af en senere udvikling, som sandsynligvis skyldes at vi som mennesker har ladet de hunde, der var bedst til at aflæse vores signaler ("Fido forstår hvad jeg føler") parre sig og få afkom.

Noget kunne altså tyde på, at evnen til at aflæse andre individers intentioner i evolutionshistorisk forstand er ældre end vi normalt går rundt og tror, og ikke nødvendigvis kræver den avancerede hjernestruktur som vi først finder hos aberne. Hvorvidt den kommer til udtryk, synes samtidig at være bestemt af hvilken social sammenhæng en given dyreart har udviklet sig i. At hunde f.eks. er chimpanser overlegne når det gælder at aflæse både hinandens og vores blikretning, mener man derfor kan skyldes, at chimpanser ikke normalt samarbejder med hinanden (eller os!), sådan som hundene ofte gør.

Men selvom de grundlæggende forudsætninger for at forstå andre som selvstændige individer, der handler ud fra hensigter der svarer til ens egne, tydeligvis ikke er forbeholdt os mennesker, så kommer evnen sætte sig selv i en andens sted dog alligevel langt stærkest til udtryk hos os.

 

==> videre til "næste"

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS