Det behagelig ubehag - humor som biologisk fænomen II

- oprindeligt trykt i: Ugeskrift for Læger, 170/51, d. 15. december 2008, side 4208-4210.

 

Ingen forståelse af humorens væsen er komplet uden en beskrivelse af de emotionelle reaktioner og mekanismer som ledsager humoren. Glæden ved en god latter er en essentiel for at kunne forklare humor og årsagen til at vi opsøger den.

Humor er dog ikke kun koblet til positive følelser, men udløses også af potentielt farlige oplevelser. Humor kan således bedst beskrives som oplevelsen af noget potentielt farligt i en tryg (social) sammenhæng.

Humor som et biologisk fænomen har dermed sine evolutionære rødder i de mekanismer som ligger bag evnen til at lære at undgå fare. Hos mennesker foregår dette oftest indenfor en kompleks social kontekst, og de sidste trin i udviklingen af humor skal derfor søges i primaternes sociale fællesskab.

I denne anden artikel om humorteorier i biologisk lys, sættes primært fokus på de emotionelle aspekter af oplevelsen af humor.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS