den politiske vendekåbe

- skrevet og redigeret af Thomas Thaulov Raab

 

Et af de mest opsigtsvækkende studier af ikke blot vores manglende selvindsigt, men også den manglende konsekvens i vores holdninger og overbevisninger, er et studie af politiske holdninger, som blev udført i Sverige inden det seneste valg.

Helt konkret gik forsøget ud på, en række vælgere blev spurgt ud om politiske mærkesager. Efter at have besvaret disse spørgsmål, fik de en oversigt præsenteret, som viste hvordan deres svar stemte overens med de holdninger, som blev repræsenteret af de to forskellige politiske fløje, der i Sverige er stort set de samme som i Danmark, dvs. rød og blå blok. Efter denne gennemgang blev de bedt om at tilkendegive, hvad de regnede med at stemme på til selve valget.

Hele tricket i forsøget bestod imidlertid i, at der uden at forsøgspersonerne bemærkede det, foregik et bytte af svar, sådan at den liste af svar, som deres politiske tilhørsforhold blev bedømt på, i virkeligheden var en manipuleret udgave, hvor lidt over halvdelen af svarene var ændret på en sådan måde, at det samlede skema placerede dem på den modsatte politiske fløj af, hvad deres oprindelige svar ville have gjort.

 

samfundsrelevante spørgsmål

Hvad angår selve spørgsmålene omhandlede de primært emner, som havde været centrale i valgkampen og i det hele taget havde været i fokus i den offentlige debat. Dvs. emner som den kriminelle lavalder, velhaverskat (eller som vi kalder det: millionærskat) skat, internet- og telefonovervågning, tvangsfjernelse af problembørn fra skoler, barselsorlov, skattelettelser på lønarbejde, genindførelse af atomenergi, omfanget af privathospitaler, om gratis sundhedsydelser, størrelsen på arbejdsløshedsunderstøttelsen, osv.

Alt sammen emner, som med god ret kan tillade sig at antage, at de fleste personer har haft muligheden for at danne sig en bestemt mening om.

 

henover midten

Det bemærkelsesværdige ved forsøget var ikke kun, at kun 22 procent af de ændrede svar blev opdaget, eller at hele 92 procent af svarerne accepterede alle manipulerede svar som deres egne. Selvom tallene kan virke overvældende er det faktisk omtrent hvad man måtte forvente, set i lyset af at tidligere studier gentagne gange har vist, at det ikke er synderligt svært at få forsøgspersoner til at antage manipulerede svar som deres egne, selv hvis de afviger en hel del fra det oprindelige svar.

Ud fra et demokratisk synspunkt var det mest bemærkelsesværdige derimod, at hele 48 procent af de adspurgte, efter at have været konfronteret med de manipulerede svar, som placerede dem i den anden fløj af det politiske spektrum, faktisk viste sig åbne for at stemme anderledes, end de tidligere havde tilkendegivet de ville gøre. Af disse 48 procent skiftede hele 10 procent, dvs. hver tiende af samtlige adspurgte, ligefrem fra at stemme på et klart venstrefløjsparti til at stemme på et højrefløjsparti, eller omvendt. Dvs. det helt modsatte i forhold til deres oprindelige overbevisning.

 

er vi alle tvivlere?

Dette taler dels imod det udbredte dogme, at det i valgkampe primært handler om at kapre stemmer fra de personer, som åbenlyst erkender, at de endnu ikke har besluttet sig for, hvad de stemmer på. Tværtimod var der en tendens til, at de personer som var i tvivl inden forsøget, stadig var det efter forsøget. Står ovenstående resultater til troende er der derimod mulighed for, at personer, som mener allerede at have besluttet sig, i høj grad kan påvirkes til at skifte holdning - og dermed sætte krydset at andet sted end de hidtil har givet udtryk for.

Det mest tankevækkende er dog, at det ikke spillede nogen synlig rolle, hvor stærkt overbevist de adspurgte var om deres holdninger, inden forsøget begyndte. Personer, som mente sig stærke i deres politiske overbevisning, lod sig således påvirke i samme grad som personer, som gav udtryk for at være mere vægelsindede.

I den forstand lægger dette studie sig op af flere og flere andre studier, som i stigende grad peger på, at vores tro på, hvor faste og urokkelige vores meninger er, i virkeligheden er en illusion, og at vi faktisk er langt mere påvirkelige, end vi lige går og tror.

Og værre endnu: at vi stadig er påvirkelige, selvom vi er fast overbeviste om, at det ikke er tilfældet!

 

referencer:

Hall L, Strandberg T, Pärnamets P, Lind A, Tärning B, Johansson P (2013) How the Polls Can Be Both Spot On and Dead Wrong: Using Choice Blindness to Shift Political Attitudes and Voter Intentions. PLoS ONE, 8(4): e60554.

Magical survey shows voters are less partisan than indicated by polls. Pressemeddelelse fra Lunds Universitet, d. 11. april 2013.

Video-demonstration af forsøget fra Lunds Universitet.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS