kan du give mig en ekstra hånd?

skrevet og redigeret af Thomas Thaulov Raab

 

Svaret er faktisk: ja.

Dette skal vel at mærke ikke forstås sådan, at det er mit nummer du skal ringe op, næste gang du skal have hjælp med at flytte (og egentlig ikke har lyst til selv at slæbe alle de tunge ting). Det er med andre ord ikke et udtryk for, at jeg generelt har en ustillelig trang til at hjælpe dig med andre praktiske gøremål.

Det skal derimod forstås helt bogstaveligt: hvis man blot har forstået, hvordan hjernen fungerer, og hvordan vores opfattelse og oplevelse af vores egen krop dannes ud fra de signaler, som hjernen modtager fra vores omverden, så kan det faktisk lade sig gøre, helt konkret, at give en anden person en ekstra hånd.

Eller rettere sagt: det kan i hvert fald lade sig gøre, at få dem til at føle det som om, de har en hånd mere end de plejer!

 

er du min gummiarm?

Før vi kan nå så langt, skal vi imidlertid kigge lidt nærmere på en illusion, som efterhånden er blevet en nyklassiker inden for hjerneforskningen. Den såkaldte gummihåndsillusion.

Denne illusion består kort sagt i, at man skaber en følelse af ejerskab over en håndattrap lavet af gummi.

Fremgangsmåden er som følger: man placerer sin højre hånd på bordet foran sig. Der opstilles ny en plade, sådan at man ikke kan se denne hånd. På den anden side af pladen, helt synligt, placeres nu en gummihånd, som dækkes med et klæde for enden, så man ikke kan se, at den ikke hører naturligt til kroppen.

Sådan arrangeret tager forsøgslederen nu to identiske små koste eller pensler, og pensler forsigtigt og samtidig begge hænder, både den rigtigt og den kunstige, mens forsøgspersonen ser på. Efter et kort stykke tid vil det nu føles for forsøgspersonen som om, at den kunstige hånd (og ikke længere den rigtige) er en del af hans (eller hendes) krop!

Forsøget afsluttes ofte på den lidt brutale måde, at forsøgslederen nu tager en hammer og truer med at slå den ned i den falske gummihånd - hvor ved forsøgspersonen typisk farer op i panik over den kommende, forventede smerte!

Det hører med til historien, at forsøget har vist sig at fungere bedst med højre hånd og knapt så effektivt med venstre, eller f.eks. med en af fødderne. På samme måde fungerer forsøget tilsyneladende kun med en falsk hånd. Man har f.eks. haft svært ved at overbevise personer om, at andre tilfældige genstand (som f.eks. en træklods) skulle være en del af deres krop.

 

den usynlige hånd

Se, en ting er at vi kan føle ejerskab over en gummihånd, som opfattes som en del af vores egen krop.

Illusionen kan faktisk også skabes helt uden gummi-model!

Hvis man gennemfører ovenstående eksperiment, men undlader gummihånden (!), sådan at man blot pensler med den lille kost ud i den tomme luft, opstår der en lignende illusion, hvor forsøgspersonen i stedet for en gummihånd, føler det som om at de har en usynlig hånd!

Beder man dem pege (med venstre hånd og med lukkede øjne) at pege på deres højre hånd, vil de f.eks. pege på dér, hvor denne "usynlige hånd" burde befinde sig (dvs. dér, hvor man har penslet med kosten i den tomme luft), i stedet for på deres rigtige hånds placering.

At berøre den usynlige hånd skaber tilmed aktivitet i den samme del af hjernen, som normalter involveret i vores kropsfornemmelse, selvom der strengt taget ikke modtages signaler fra følesansen, men udelukkende fra synssansen.

Det mest overraskende ved denne mulighed for at skabe en følelse af ejerskab af en usynlig hånd er dog nok (som en af forskerne bag forsøgene udtrykker det): "… at synet af en fysisk hånd spiller en bemærkelsesværdig lille rolle for hjernen, når det gælder om at skabe en oplevelse af ens eget fysiske selv!"

 

den ekstra hånd

Gummihænder og usynlige hænder … det er jo alt sammen meget godt. Men jeg lovede jer jo, at jeg kunne forklare, hvordan man fik en ekstra hånd?

Metoden er her faktisk mere end lige til: Man gentager faktisk bare det oprindelige forsøg med gummihånden. Forskellen er nu bare, at man - udover gummihånden - lader forsøgspersonens egen arm og hånd være synlig ved siden af gummihånden, mens man stryger dem begge med den lille kost!

Det utrolige er nu, at det ikke er nok med at illusionen stadig fungerer, selvom begge hænder er synlige samtidig. Efterhånden som man får strøget hænderne tilstrækkeligt mange gange, vil begge hænder (både den rigtige og den af gummi) begynde at føles som en del af ens krop!

Viola! Man har nu fået en ekstra hånd at gøre godt med!

 

med hvilket formål?

Udover det interessante i at man på denne måde kan manipulere med vores kropsopfattelse, stiller disse forsøg naturligvis nogle spørgsmål. Det første er, hvad man egentlig kan bruge det til? For selvom gummihånden rigtigt nok føles som en del af ens krop, kan man jo f.eks. ikke rigtigt bruge den til noget, da man ikke kan kontrollere den.

Men selvom forsøgene faktisk siger mere om vores kropsopfattelse og hvor fleksibel denne er, end de har nogen direkte praktisk anvendelse, så er de ikke desto mindre medvirkende til at skabe en vis forventning om, at man i vidt omfang også vil kunne fremstille reelle, mekaniske proteser, som man med de rette manipulationer af følesansen, i meget vid grad vil opfatte som en naturlig del af ens egen krop.

Og dette helt uanset, om man rent faktisk i forvejen mangler disse lemmer - eller blot har lyst til f.eks. en ekstra hånd!

 

referencer:

Guterstam A, Gentile G, Ehrsson HH (2013)  The Invisible Hand Illusion: Multisensory Integration Leads to the Embodiment of a Discrete Volume of Empty Space. Journal of Cognitive Neuroscience, i trykken.

Guterstam A, Petkova VI, Ehrsson HH (2011) The Illusion of Owning a Third Arm. PLoS ONE 6(2): e17208.

Botvinick M, Cohen J (1998) Rubber hands 'feel' touch that eyes see. Nature, 391: 756.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS