HJERNEN GENNEM TIDERNE (tema)

skrevet og redigeret af Thomas Thaulov Raab

 

Selvom hjerneforskningen først og fremmest er en empirisk videnskab, baseret på studier af den levende - såvel som den døde - hjerne, er vores forståelse og beskrivelser af hjernen ikke desto mindre præget af de forestillinger og begreber, som er nedarvet gennem hjerneforskningens historie.

Vores nuværende opfattelse sf hjernen og dens opbygning er således ikke opstået i et tomrum, men bærer præg af hele den historiske udvikling, som ligger bag vores nutidige - såkaldt "moderne" - hjerneforskning. En af de måder man kan skaffe sig et overblik over vores nuværende opfattelse af hjernen, er således at forfølge denne historie.

Nedenstående er et kort rids af nogle af de centrale begivenheder i hjernerforskningens udvikling.

(persongalleri)

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS