Hjernekassen på P1 2023

Hjernekassen på P1 den 21. marts 2023. Dr. Død.

Dagens gæst, forstkandidat og ph.d. i forstpatologi Iben Margrete Thomsen, seniorrådgiver ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, kaldes af sine kolleger for Dr. Død. Tilnavnet skyldes, at hun som trækyndig, er den, der vurderer, om et træ skadet af eksempelvis svampeangreb bør fældes. Det vil med andre ord sige, det er hende, som afsiger træets dødsdom.

Iben M. Thomsen er Danmarks eneste forstpatolog. Selv om en forstpatolog i princippet beskæftiger sig med skovtræernes sygdomme, er hun også ekspert i syge eller skadede bytræer og juletræer.

Der er ingen tvivl om, at Iben M. Thomsen går op i sit arbejde med liv og sjæl. Selv når hun har fri, vandrer hun som en anden detektiv rundt med en lup, for hvis nu hun på sin vej skulle støde på et træ, som ikke ser ud til at have det godt, ja, så er hun nødt til lige at undersøge træet nærmere for at kunne stille en diagnose.

Det bedste, Iben M. Thomsen ved, er at redde syge eller skadede træer. Det sker ikke så tit, derfor er lykken ekstra stor, når det sker. Det være sagt, så lægger hun kærligheden til træer til side, når hun som fagperson skal vurdere, om et træ må lade livet, fordi det er for farligt for omgivelserne, f.eks. et træ som med stor sandsynlighed vil vælte ned på en trafikeret vej, hvis det knækker.

Hjernekassen på P1 sendes tirsdag mellem 10.03-10.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidligere udsendelser kan downloades som podcasts ved at gå ind på:

www.dr.dk/lyd/p1/hjernekassen-pa-p1

 

Hjernekassen på P1 den 14. marts 2023. Det uendelige univers.

"Han (Albert Sneppen) er en af de stærkeste studerende, jeg nogensinde har arbejdet med. Udover at være talentfuld og hårdtarbejdende, så er han interesseret i mange astronomiske emner på samme tid, hvilket er ret usædvanligt for studerende i hans alder, der som regel fokuserer på at blive dygtige inden for et enkelt område. Det er en fornøjelse at arbejde med ham, og jeg lærer selv meget af det." Lektor Charles Steinhardt, Niels Bohr Instituttet, maj 2022.

Æblet falder som bekendt ikke langt fra stammen. Heller ikke når det gælder den 24-årig astrofysiker Albert Sneppens interesse for matematik/fysik, den har han nemlig ikke fra fremmede. Lige siden han var lille, har han været optaget af tal, og var der noget, han ville vide, kunne han bare spørge sin far, som er fysiker, eller sin mor, som er læge, eller sine ældre søskende.

Dagens gæst: cand.scient. Albert Sneppen, The Cosmic Dawn Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, der vil fortælle om nogle skelsættende opdagelser om universet. Han har selv opdaget, at universet spejler sig i kanten af de sorte huller - og sammen med andre forskere opdaget, at sammensætningen af stjernerne i vores og andre galakser ikke er ens som hidtil antaget.

Hjernekassen den 28. december 2020 handlede også om sorte huller.

 

Hjernekassen på P1 den 7. marts 2023. Kræftskyld.

Dagens gæst, læge, ph.d. Maren Weischer, har skrevet Hvorfor lige mig? Forstå kræft og hvorfor vi får det (Lindhardt og Ringhof 2022) i håb om at gøre op med den skyldfølelse, mange oplever, når de får stillet en kræftdiagnose. Bogen er baseret på over 700 videnskabelige artikler fra ind- og udland, heriblandt studier forfatteren selv har været med til at lave.

Bogen beskriver, hvordan forskerne i dag forstår kræft; at 71 procent af alle kræftsygdomme skyldes indre årsager, det vil sige kræftfremkaldende mutationer, som vi ikke har indflydelse på, og 29 procent vores livsstil, miljø og arbejde.

En sund livsstil er med andre ord ingen garanti for, at man går fri. Dermed ikke være sagt, at man skal glemme alt om de gode vaner. Anbefalingerne om ikke at ryge, begrænse alkoholindtaget, sørge for at spise grønt, groft og varieret, undgå for mange forarbejdede fødevarer, sørge for at motionere og holde normalvægten m.m. gælder fortsat og mindsker risikoen for kræft. Desuden har anbefalinger betydning for at mindske risikoen for andre sygdomme - og vores velbefindende i øvrigt.

 

Hjernekassen på P1 den 28. februar 2023. Selvmord - selvmordsforebyggelse.

Antallet af selvmord i Danmark har i de senere år desværre ligget stabilt på omkring 600 personer om året (eller ca. 2 om dagen), selv om antallet af selvmordsforsøg er kraftigt reduceret.

Flere forebyggende tiltag i ind- og udland har vist sig effektive til at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg - både tiltag rettet mod hele befolkningen og mod personer, der er i høj risiko for at tage sig selv af dage.

Implementering af begrænsning af adgang til selvmordsmetoder, f.eks. mindre pakkestørrelser af tabletter med smertestillende medicin, sikring af broer og andre høje steder med hegn.

Et andet vigtigt tiltag er selvmordsforebyggende klinikker med samtaleterapi, hvor psykisk sårbare personer lærer at mestre livskriser. Her mener dagens gæst, Annette Erlangsen, der vil kunne gøres langt mere end i dag, hvis klinikkerne tildeles flere ressourcer.

Seniorforsker og programleder Annette Erlangsen, Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse (DRISP), har beskæftiget sig med selvmordsforebyggelse siden 1999.

For supplerende information se Hjernekassen-teksterne om henholdsvis selvmord fra den 14. august 2017 og depression fra den 25. juni 2018.

 

Hjernekassen på P1 den 21. februar 2023. Klikkemi.

Når den danske Nobelprismodtager i kemi 2022, professor Morten Meldal, skal forklare sin banebrydende opdagelse, så de fleste af os, selv børn, kan forstå det, fornægter hans nationalitet sig ikke. Morten Meldal drager nemlig en analogi til det verdensberømte danske legetøj Lego, når han forklarer, hvordan klikkemi fungerer.

Forestil dig et molekyle (det vil sige den mindste enhed, som besidder alle egenskaber hos et stof) som en legoklods. Molekylet (f.eks. en rød legoklods), som består af atomer, der holdes sammen af kemiske bindinger, har en funktion, vi godt kunne tænke os at forbinde med et andet molekyle (f.eks. en blå legoklods) med en anden funktion.

Længe vidste ingen, hvordan det kunne lade sig gøre. Men det har Morten Meldal været med til at finde ud af. Det, man har brug for, er en såkaldt katalysator, det vil sige et stof, som forbinder de to molekyler uden selv at deltage i den kemiske forbindelse. Det er ved hjælp af denne katalysator, man kan klikke de to (eller flere) molekyler sammen og bygge et nyt stof med alle molekylernes funktioner i sig.

Klikkemi bruges i dag verden over af kemikere til at skabe nye molekyler, som kan anvendes i f.eks. medicin til at bekæmpe specifikke sygdomme eksempelvis kræft.

Morten Meldal deler Nobelprisen i kemi 2022 med to amerikanere, der beskæftiger sig med bioortogonal kemi og klikkemi, Carolyn Ruth Bertozzi og Karl Barry Sharpless, sidstnævnte blev også tildelt en delt Nobelpris i kemi i 2001.

Dagens gæst i Hjernekassen er Nobelprismodtager, professor Morten Meldal, Kemisk Institut, Københavns Universitet.

 

Hjernekassen på P1 den 14. februar 2023. Forældre til børn med handicap.

Pernille Baungaard, sekretariatsleder for foreningen For Lige Vilkår, har foreslået en udsendelse om forældre til børn med handicap.

Pernille Baungaard, der selv er mor til en pige med en medfødt hjerneskade på grund af en hjerneblødning før fødslen, ønsker at sætte fokus på, hvor svær tilværelsen som forælder til et handicappet barn kan være, og hvad man kan gøre, for at det bliver lidt nemmere.

En af de ting, Pernille Baungaard mener, er en stor hjælp, er netværksgrupper, eftersom det er godt at kunne sparre med eller læne sig op ad andre, der er eller har været i en situation, som minder om ens egen, da det kan være vanskeligt at spejle sig i omgivelserne. Desuden har man ofte svært ved at finde tid og overskud til at være social og ofte også svært ved at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Som forælder til et handicappet barn kan man nemt komme til at føle en form for ensomhed eller "alenehed", som vil kunne afbødes ved at have kontakt med andre forældre, hvis tilværelse ligner ens egen.

Foruden Pernille Baungaard medvirker psykolog Birgitte Sølvstein, der er mor til søn, som fik en hjerneskade kort efter fødslen, i udsendelsen.

 

Hjernekassen på P1 den 7. februar 2023. Natarbejde.

Mange mennesker oplever, at den søvn, de får om dagen efter en nat med arbejde, er ringere end den søvn, de får om natten efter en dag med arbejde.

Dengang jeg som reservelæge havde nattevagter, var det et tilbagevendende problem, at jeg ikke kunne sove ordentligt bagefter. Når jeg vågnede engang hen på eftermiddagen, var jeg fortsat umådelig træt og desværre også ofte halvgnaven.

Sådan har rigtig mange af os det, da hjernen er skabt til at sove om natten, når det er mørkt. For langt de fleste er natarbejde en hjernebelastning. Så når du vågner om morgenen, så send en venlig tanke til politibetjente, brandfolk, sygeplejersker og alle andre, som er på arbejde om natten og sørger for, at det hele kører, som det skal, mens vi andre sover.

I udsendelsen taler jeg med Johnni Hansen, seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, Anne Helene Garde, professor MSO, cand.scient., ph.d. fra National Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og Paula E.C. Hammer, speciallæge, ph.d. ansat ved Bispebjerg Hospital, om, natarbejde er skadeligt for helbredet.

 

Hjernekassen på P1 den 31. januar 2023. Kampvogne.

Krig er forfærdelig, men nogle gange er det nødvendigt at gribe til våben for at forsvare sig selv eller for at hjælpe andre.

Gennem de seneste årtier har Danmark deltaget i forskellige militære opgaver i udlandet, hvor de udsendte danske soldater har anvendt kampvogne af mærket Leopard. Leopard er en tyskudviklet og -produceret kampvogn, som blev indført i den vesttyske hær i 1960'erne og i den danske i 1976. Kampvognen er løbende blevet udviklet, og den nyeste version, Leopard 2A7, anses for at være verdens bedste kampvogn.

Til at gøre os klogere på kampvogne har vi inviteret chefsergent Bjarke Volshøj, Panserbataljonen Jydske Dragonregiment (JDR), forfatter Thomas Antonsen, som har skrevet Leopards in Helmand - from the crew's perspective (2016), og næstkommanderende Kim Brix Fonseca, (JDR), i studiet.

 

Hjernekassen på P1 den 24. januar 2023. Konfliktzoner.

Det er bestemt ikke ufarligt at reportere fra verdens brændpunkter. Det vidner korrespondenternes reportager såvel som personlige beretninger i både medier og bøger om. Bevæggrundene for at arbejde i konfliktfyldte områder, hvor man kan risikere at miste livet og efterlade sine kære derhjemme i sorg og savn, eller komme hjem med skader på krop og/eller sjæl, er næppe entydige. Men ønsket om på bedste vis at dokumentere, hvad der sker dér, hvor der ikke er andre til stede til at gøre det, er ofte en vigtig drivkraft; også for de fotografer, som arbejder sammen med journalisterne.

Dagens gæster: international analytiker på Berlingske Kristian Mouritzen, der fortæller om sine oplevelser som udsendt journalist i konfliktzoner, og hvordan det har påvirket ham. Og direktør, ejer af Guardian Security Risk Management Jens Serup, som har mange års erfaring med at arbejde i områder med konflikter. Jens Serup medvirkede også i programmet kidnappet sendt den 9. august 2022.

 

Hjernekassen på P1 den 17. januar 2023. Smugleri.

"Siden enevælden har den danske befolkning været vant til en stærk stat. Fra prædikestolene betonede statens præster i 1700-tallet, at man skulle betale sin skat, for skatteunddragelse var som at stjæle fra Gud, og sande kristne adlød staten. For de fleste danskere har staten været en medspiller, en, vi kan have tillid til. Opbakningen til velfærdsstaten er generelt stor, og flertallet betaler deres skat, om ikke med glæde, så dog uden alt for store krumspring. Danmark figurerer ofte i toppen af alle de rigtige statistikker, og fortællingen om Danmark er præget af de folkelige bevægelsers succes, et stærkt demokrati og en velfungerende velfærdsstat. Hvordan passer smugleri ind i den fortælling? Det spørgsmål har jeg tumlet med, siden jeg som nyansat museumsinspektør på Svendborg Museum i 2015 tog min første sejltur med krydstoldjagten og museumsskibet VIKING fra 1897. Inden sejlturen ledte jeg efter smuglerhistorier - og der var rigeligt at tage af. Overfloden af historier blev kun endnu større, da jeg fortalte dem videre. For det viste sig, at alle ombord på VIKING kunne fortælle deres egne smuglerhistorie. Enten havde de selv smuglet, eller også havde 'nogen, de kendte', gjort det. Fortællingerne blev delt uden skam og modtaget med latter." Fra forordet i Smuglerlandet Danmark. Mennesker, sprut og cigaretter (Gads Forlag 2022).

Bogen udspringer af historiker Nils Valdersdorf Jensens ph.d.-afhandling om udviklingen af det maritime smugleri i perioden 1750-2000 i de danske farvande, særligt i Det Sydfynske Øhav, baseret på skriftlige kilder og interviewmateriale.

Hvad har man smuglet gennem tiden? Hvad karakteriserer en typisk smugler? Er der stadig smuglere? Det vil man blandt andet kunne få svar på i programmet med afdelingsleder Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum, og museumsleder Frederik Strand, Politimuseet.

 

Hjernekassen på P1 den 10. januar 2023. Godt nyt.

En lytter har skrevet til Hjernekassen og efterlyst et program om gode nyheder, for, som han udtrykker det, "alle de dårlige nyheder, gør os angste for fremtiden og triste især for vores børnebørn".

I min bog Når børn og unge får angst (Lindhardt og Ringhof 2020) fremgår det, at jeg synes, at min generation på nogle punkter har svigtet vores børn og unge, eftersom vi, godt hjulpet af medierne, næsten konsekvent vinkler verdenen i de dårlige nyheders og potentielle katastrofers skær; en truende virkelighed uden det store håb, hvor de konstant gøres opmærksom på alt det, som kan gå galt. Vi har ganske enkelt glemt også at give dem en tro på fremtiden.

Et sted, man kan begynde, er ved at læse bogen Factfulness - 10 grunde til at vi misforstår verden - og hvorfor den er bedre end vi tror af Hans Rosling med Ola Rosling og Anna Rosling Rönnlund (Lindhardt og Ringhof 2018). Og ved at lytte til udsendelsen med journalist, grundlægger og direktør for Constructive Institute Ulrik Haagerup og journalist, forfatter Jørgen Steen Nielsen, Dagbladet Information.

 

Hjernekassen på P1 den 3. januar 2023. Partnerdrab.

"De færreste mord foregår som i bøgerne eller filmene. Ham, der slår dig ihjel, er ikke en uhyggelig mand du møder på en skummel vej. Det er ikke en tilfældig forbipasserende i en park en tåget efterårsnat. Ham, der slår dig ihjel, er den mand du har delt seng med i fyrre år. Det er ham du har kysset hver morgen. Ham, der sidder ved siden af dig lige nu. Han er den farlige." Fra Fanden tage dig. Beretning om et kvindedrab (Gyldendal 2022).

Drab på kvinder begås i de fleste tilfælde af en partner eller ekspartner - det såkaldte nærdrab. Forfatter Niels Frank har desværre oplevet det, og derfor har han skrevet en personlig beretning om sin storesøster, der blev dræbt af den mand, hun var gift med i 40 år.

Nedenstående tekst er en kortfattet beskrivelse af, hvad der sket før, under og efter hans 61-årig søster på yderst tragisk vis mistede livet i 2021.

Horsens, julen 2020. "Hun skal bruge det meste af sin energi på at styre uden om konflikter. Hun lister rundt om en tikkende bombe, der kan detonere hvert øjeblik det skal være."

Kort tid efter forlader hun manden, uden at han ved det på forhånd af frygt for hans reaktion.

"At hun vil skilles, gentager hun i en ny besked til ham samme dag om diverse praktiske ting. Hun har nu indgivet skilsmisseerklæring, oplyser hun, og han har ti dage til at skrive under."

Manden vil ikke acceptere beslutningen og kommer i den efterfølgende tid med adskillige trusler, såsom at han vil tage hende med i evigheden. Politiet kontaktes, og stalkingafdelingen opretter en sagsmappe, men udsteder ikke et polititilhold på manden.

For at kunne være i sikkerhed flytter hun ind på et kvindekrisecenter, indtil hun efter seks uger på flugt kan flytte ind i et nyopført rækkehus i en anden by.

Alle i familien er nervøse for mandens konstante trusler, og da mandens søster tager kontakt til politiet, vælger de at hente hans jagttegn og våben til deponering.

Den 27. marts 2021 tager Niels Franks søster sammen med blandt andre sine to sønner hen til manden for at hente de ting, hun skal have fra hjemmet i Horsens. Manden kommer ud med et oversavet jagtgevær, han truer først begge sønner med geværet, skyder og dræber derefter hende. Geværet og patroner, viser det sig, har han skaffet sig, efter politiet havde taget hans våben.

Selv om manden varetægtsfængsles, fjerner det ikke familiens angst for, at han på et tidspunkt også vil slå dem ihjel.

Manden anser sig selv som den forurettede part, det er alle de andre, som har rottet sig sammen mod ham, og han nægter sig skyldig i forsætlig at have dræbt sin hustru.

Så da forsvareren i retten anker dommen på 14 år for partnerdrabet til frifindelse, subsidiært formindskelse, kommer det ikke bag på familien.

I december 2022 stadfæster Vestre Landsret dommen.

I udsendelsen medvirker forfatter Niels Frank, tidligere drabschef og chef for Rejseholdet Bent Isager-Nielsen, og vicepolitiinspektør Søren Rye, Københavns Vestegns Politi. Hverken Bent Isager-Nielsen eller Søren Rye har haft noget at gøre med den omtalte drabssag.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS