anekdotisk videnskab

 

Påstande eller udsagn som giver indtryk af at være videnskabelige, men som ikke er udledt af videnskabelige eksperimenter eller observationer, men baseret på anekdoter eller enkeltbetragtninger (ofte af dyrs eller menneskers adfærd).

Gennem tiderne er en række videnskabsfolk i særlig grad blevet anklaget for at praktisere anekdotisk videnskab. Blandt disse er psykoanalysens fader, Sigmund Freud, samt en af ophavsmændene til etologien (den sammenlignende adfærdsforskning), Konrad Lorenz.

 

Hvad angår sidstnævnte er dette dog så vidt vides aldrig blevet systematiske påvist, men beror på en række enkelte eksempler - samt anekdoter som nedenstående (fortalt af R.A. Hinde, citeret efter Burkhardt):

We were walking down Jesus Lane in Cambridge, and Tinbergen and Lorenz were discussing how often you had to see an animal do something before you could say that the species did it. Konrad said he had never made such a claim unless he had seen the behaviour at least five times. Niko laughed and clapped him on the back and said "Don't be silly, Konrad, you know you have often said it when you have only seen it once!" Konrad laughed even louder, acknowledging the point and enjoying the joke at his own expense. [Hinde1990:553]

Vi kom gående ned af Jesus Stien i Cambridge, og Tinbergen og Lorenz diskuterede hvor mange gange man skulle observere et dyr gøre noget, før man kunne sige at arten gjorde sådan. Konrad sagde, at han aldrig kom med sådan en påstand, med mindre han havde observeret adfærden mindst fem gange. Niko grinede og klappede ham på ryggen og sagde: "Vær ikke fjollet, Konrad, du ved jo, at du tit er kommet med en sådan påstand, selvom du kun har observeret adfærden en enkelt gang!" Konrad grinede endnu højere, hvormed han indrømmede Tinbergens pointe, og nød vittigheden på sin egen bekostning. (min oversættelse)

 

reference:

R. A. Hinde (1990) Nikolaas Tinbergen. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 36: 547-565.

Richard W. Burkhardt, Jr. (2008) Dilemmas in the Constitution of and Exportation of Ethological Facts. Working Papers on The Nature of Evidence: How Well Do 'Facts' Travel?, No. 32/08, (1-27), side 2.

 

[første version: 21-12-2011]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS