om "udenomsvidenskabeligt leksikon"

(tilbage til oversigten)

 

Nærværende leksikon kan betragtes som en kort, men fyndig, introduktion til nogle af de begreber, som præger vores opfattelse af verden.

Det udenomsvidenskabelige består i at mange - men langt fra alle! - af leksikonets opslag kredser om videnskabelige emner. Emner, som vi måske er vant til at betragte med videnskabelige briller - men som det af og til nok kan betale sig at se på med lidt mere … skal vi bare sige: friske øjne.

Der er derfor primært lagt vægt på tankens klarhed, frem for referencernes tyngde.

Formålet imidlertid det samme, som ret beset burde være kernen i enhver form for seriøs videnskab: at stille spørgsmålstegn ved og rykke lidt op i de vante forestillinger, vi normalt gør os om hvordan vores verden ser ud og hvorfor vi opfører os, som vi gør.

Leksikonet fungerer samtidig som et slags indeks for hele denne hjemmeside.

 

God fornøjelse!

Thomas Thaulov Raab

 

N.B.

Leksikonet er i sin form - men i sit indhold kun i begrænset omfang, hvor dette angivet - delvist inspireret af Peter Naurs "Antifilosofisk Leksikon" fra 1999.

Det er imidlertid tilstræbt at ramme den samme frimodige - men respektfulde - tone, som præger et andet klassisk opslagsværk, Daniel Dennetts "The Philosophical Lexicon" (første udgave 1969, siden 2008 redigeret af Asbjørn Steglich-Petersen) - i modsætning til Naurs mere kritiske og polemiske tone.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS