nyttemoral

 

Nyttemoral - eller utilitarisme (også kaldet nyttefilosofi eller nytteetik) - er betegnelsen for en filosofisk forestilling om, at man altid bør handle på en sådan måde, at det resulterer i "den størst mulige lykke for det størst mulige antal individer" [1].

 

Et af nyttemoralens største problemer er at definere, hvad denne "nytte" egentlig består i.

Hos klassiske fortalere for utilitarismen (f.eks. Jeremy Bentham og John Stuart Mill) sættes der lighedstegn mellem denne nytte og den enkeltes lykke, sådan at målet bliver at skabe mest muligt lykke, samtidig med at man så vidt muligt forsøger at undgå smerte, for så mange individer som muligt [2].

Utilitarisme kaldes derfor også til tider for lykkemoral [3].

Lykkemoral kan med andre ord beskrives som forestillingen om, at overgreb mod enkeltpersoner eller minoriteter ikke blot kan forsvares, men ligefrem bør efterstræbes, hvis blot de gør en tilstrækkelig stor majoritet tilstrækkeligt glade eller lykkelige.

 

Personer, som er særligt tilbøjelige til at følge nytte- eller lykkemoralske principper, er desuden kendetegnet ved, at deres personlighed indeholder særligt mange psykopatiske og antisociale træk [4].

Nyttemoral kunne dermed i princippet også kaldes for "psykopat-moral".

 

Personer med skader i de nederste dele af frontallapperne - nogle af de områder af hjernen, som man regner med er involveret i en række forskellige sociale og empatiske følelser - er desuden mere tilbøjelige til at følge nytte- eller lykkemoralske principper, end personer med en uskadt hjerne [5] [6].

Nyttemoralske tilbøjeligheder kan dermed tillige betragtes som et symptom på hjerneskade.

 

referencer:

[1] artikel  utilitarisme fra Den Store Danske.

[2] opslag nyttemoral i Den Danske Ordbog.

[3] opslag lykkemoral i Ordbog over det danske Sprog.

[4] Bartels DM, Pizarro DA (2011) The mismeasure of morals: antisocial personality traits predict utilitarian responses to moral dilemmas. Cognition, 121: 154-161.

[5] Koenigs M, Young L, Adolphs R, Tranel D, Cushman F, Hauser M, Damasio A (2007) Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements. Nature, 446: 908-911.

[6] Thomas BC, Croft KE, Tranel D (2011) Harming kin to save strangers: further evidence for abnormally utilitarian moral judgments after ventromedial prefrontal damage. Journal of Cognitive Neuroscience, 23: 2186-2196.

 

[første version 22-9-2012]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS