diktatur

 

Bruges normalt om et land eller en nation som kontrolleres totalt af et enkelt individ - diktatoren - hvis "ord er lov".

I videre forstand kan betegnelsen imidlertid anvendes om ethvert samfund eller organisation, hvor alting dikteres oppefra og ikke står til diskussion. Dette gælder i princippet alt lige fra mode (deraf begrebet modediktator) til sprogregler (se: diktat).

 

Mens det gennem de senere år er blevet almindeligt udbredt at beklage sig over at danske skolebørn er blevet stadigt dårligere til at stave, kan man således også vælge at se dette som et - og måske det tydeligste - udslag af en stadig mere omfattende demokratisering af det danske samfund?

 

se også: demokrati.

 

[første version: 14-12-2011]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS