biologi

 

Studiet af levende væsener.

Da det imidlertid har vist sig yderst svært - hvis ikke umuligt - at fremkomme med en simpel og almen anerkendt definition af, hvad liv egentlig er, er der strengt taget ingen som kan fortælle, hvor grænsen går mellem biologi og de øvrige naturvidenskaber.

 

se også: biokemivitalisme

 

[første version: 2-12-2011]

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS