om dyder & laster

skrevet og redigeret af Thomas Thaulov Raab

 

At vores handlinger og vores adfærd udspringer af hjernen må ikke misforstås derhen, at alt hvad vi gør blot er forprogrammerede handlinger, som vi ikke selv har nogen indflydelse på. Tværtimod kan vi se at hvordan vi handler og agerer påvirker hjernens reaktioner, og fremkalder bestemte reaktioner - måske endda på måder, som vi ikke var klar over.

Det betyder at vores handlinger faktisk har nogle konsekvenser for den måde, vi også vil handle og opføre os på i fremtiden. Vi vil derfor i denne sammenhæng gennemgå nogle af de måder, hvordan tilsyneladende enkeltstående handlinger påvirker vores adfærd generelt, og stille nogle at de overordnede spørgsmål:

Er det noget vi bør undgå? Og hvad bør vi i givet fald forsøge at opnå?

Dette er langt fra nogen ny diskussion, men kan sammenlignes med den årtusindgamle forestillinger om dyder og laster, som måske ikke længere er populært, i kraft af de religiøse forestillinger som lå bag, men som er eviggyldige.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS