hvad er spejlneuroner?

 

Kort fortalt er spejlneuroner nogle særlige hjerneceller i vores hjernebark, som er aktive under to forskellige forhold: 1) hvis vi udfører en bestemt handling, og 2) hvis vi ser et andet individ udføre den samme handling. Spejlneuronerne tillader os derfor hurtigt og smertefrit at genkende andres personers bevægelser, og giver os dermed muligheden for at efterligne disse bevægelser selv. Betegnelsen "spejlneuroner" henviser naturligvis til denne egenskab, idet vi dermed er i stand til at "spejle" andres bevægelser med vores egen krop.

Spejlneuronerne blev oprindeligt - mere eller mindre ved et tilfælde - opdaget i hjernen hos rhesusaber. De er (hos både aber og mennesker) primært beliggende i den præmotoriske kortex, dvs. den del af hjernen, som vi bruger til at planlægge og kontrollere vores bevægelser med. Allerede i de tidlige forsøg med aber viste det sig imidlertid, at spejlneuronerne udviser en række karakteristiske træk, som gør deres funktion langt mere vidtrækkende end blot til at genkende og efterligne - dvs. at efterabe - andres bevægelser.

 

==> videre til "bevægelsens idé"

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS