bevægelsens lyd

 

Men det stopper ikke her. Lyden af en bestemt handling, f.eks. en nød, der knækkes, eller et stykke papir, som foldes sammen, kan faktisk aktivere spejlneuronerne på samme måde som hvis aben så handlingen blive udført. Spejlneuronerne reagerer altså ikke kun ved iagttagelsen af de bevægelser der indgår i en given handling, men generelt ved forestillingen om en bestemt handling - uanset om denne observeres, høres eller udføres af aben selv [7].

Dette er jo naturligvis særlig interessant i forsøget på at koble spejlneuronerne med sproget, for dermed er spejlneuronsystemet ikke blot i stand til at videregive informationer om bevægelse via synssansen, men også via hørelsen. Lidt firkantet sagt kunne noget altså tyde på, at de første verber måske er opstået ved at en abe selv har efterlignet den lyd det giver, når den udfører en bestemt handling - f.eks. at knække en nød.

Dette stemmer umiddelbart ganske godt overens med studier af sprogforståelse i menneskehjernen, som har påvist, at når vi læser et udsagnsord som henviser til en aktivitet som normalt udføres af en bestemt del af vores krop, så forårsager dette en aktivitet i den del af hjernen som normalt styrer bevægelser i samme del af kroppen - selvom denne bevægelse ikke kommer til udtryk, når vi blot læser ordene [8].

 

==> videre til "næste"

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS