at efterabe

 

Spejlneuronerne blev i første omgang opdaget i hjernen hos aber. Rent fysisk er de typisk placeret i de dele af hjernen, som styrer abens motorik, men det som gør dem særlige er at de er aktive både når aben udfører en handling selv og når den observerer andre individer udføre den samme handling. Der findes eksempelvisspejlneuroner, der aktiveres når aben griber om noget, og som også er aktive når den observerer andre aber gribe om noget. Deraf deres "spejlende" natur.Spejlneuronerne fungerer dermed som det første bindeled mellem det at betragte et andet individ udføre en bestemt bevægelse, og at kunne efterligne - eller efterabe, om man vil - denne bevægelse selv.

Men spejlneuronernes natur afslører faktisk langt mere om abernes evne til at opfatte andre individer og deres handlingsmønstre. Det er f.eks. værd at bemærke at spejlneuronerne kun er aktive, når den handling aben observerer udføres af en person, som aben kan identificere som et individ i lighed med den selv. Helt konkret vil en bevægelse udført af en robotarm ikke aktivere spejlneuronerne i abens hjerne, selvom den selvsamme bevægelse aktiverer spejlneuronerne, hvis aben ser en anden abe udføre dem. Vi må derfor antage, at aben har en forestilling om at andre aber er individer, der tilnærmelsesvis fungerer og handler på samme måde som dem selv.

I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at bevægelser udført af et menneske faktisk er i stand til at aktivere spejlneuronsystemet hos aberne. Dette er så vidt vides det første eksperimentelle bevis for at aber opfatter mennesker som individer på linje med dem selv - så kan man jo i sit stille sind spekulere over, hvornår vi er parate til at gengælde den gestus.

 

==> videre til "næste"

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS