sociale hormoner

 

Et udmærket eksempel er stoffet oxytocin, som hos pattedyr har en lang række fysiologiske egenskaber, særligt i forbindelse med fødsel og amning. Det fremkalder sammentrækninger i livmoderen og sørger for tilløb af mælk til brysterne. Det findes også i modermælken, og udløses via sutterefleksen i barnets (eller dyreungens) hjerne, såvel som hos moderen selv, under amning. Hos os mennesker udløses det desuden af flere former for social adfærd, fra berøring til smil og latter.

Oxytocin er involveret i så godt som alle former for sociale relationer, fra det følelsesmæssige bånd mellem forældre og børn, over den romantiske kærlighed til venskabet, og kan endda med held anvendes som middel mod social fobi. Oxytocin-systemet i hjernen kan dermed være en del af forklaringen på, hvorfor vi ikke bare "vælger om" i vores sociale relationer, så snart lejligheden byder sig.

Men historien stopper ikke her. Forsøg med økonomiske spil, hvor man enten kan gå efter egen vinding eller dele sin gevinst med andre, har påvist at en simpel indsprøjtning af oxytocin (frem for et placebostof) vha. en næsespray kan ændre forsøgspersoners adfærd, således at deres tillid til andre - defineret som villigheden til at indgå en risiko, som er afhængig af andres lyst til samarbejde - og deres generøsitet - defineret som lysten til at dele et overskud - øges markant [5] [6].

Selv i vores mest nøgterne stunder påvirkes vi altså af biologisk betingede systemer i hjernen. Denne (for økonomer!) forbløffende erkendelse har været med til at kickstarte et nyt forskningsfelt med det bizarre navn neuroeconomics. Snævert formuleret er det en videnskab om beslutningsprocesser. Men bag det besynderlige navn gemmer der sig desuden den virkelighed, at det primært er en "social" neurovidenskab, idet langt de fleste af vores beslutningsprocesser er betinget af sociale - og i videre forstand kulturelle - faktorer.

 

=> videre til "økonomi vs. biologi".

 

[5] Zak PJ, Stanton AA, Ahmadi S (2007) Oxytocin Increases Generosity in Humans. PLoS One, 2(11): e1128.

[6] Kosfeld M, Heinrichs M, Zak PJ, Fischbacher U, Fehr E (2005) Oxytocin increases trust in humans. Nature, 435: 673-6.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS